Preguntes freqüents

Si estàs interessat en el nostre servei, pots contractar-lo en línia, a través d'aquest mateix web. Nosaltres ens ocupem de la resta de tràmits. Per a qualsevol dubte en el moment de la contractació pots trucar-nos al telèfon gratuït 900 844 980.
La comercialitzadora elèctrica bonÀrea ofereix els seus serveis a qualsevol persona amb un punt de subministrament elèctric a la península Ibèrica, excepte Portugal.
No. No tindràs cap tall en el subministrament elèctric mentre es gestiona el canvi de comercialitzadora elèctrica. L'única cosa que notaràs és un estalvi en la factura.
No. L'alta a Corporació Alimentària Guissona SA és totalment gratuïta. Cal assegurar-se de no tenir permanència amb la companyia actual ni cap servei addicional contractat. Si és així, nosaltres et podem assessorar en els tràmits.
La periodicitat de la factura depèn del període de lectura de la teva distribuïdora elèctrica.
Les rebràs per correu electrònic i/o correu postal, en funció del que escullis, però també les pots consultar a l'Oficina Virtual.
Un cop siguis client de la comercialitzadora elèctrica bonÀrea, només caldrà que ens ho sol·licitis via correu electrònic a info.energia@bonarea.com o al telèfon gratuït 900 844 980.
En aquest cas hauràs de contactar amb la teva distribuïdora. Trobaràs el número d'avaries a la factura o en aquest enllaç.
La lectura del comptador la continua fent la teva distribuïdora, amb els períodes de lectura habituals.
El canvi de comercialitzadora elèctrica no afecta la relació que tens actualment amb la distribuïdora. Així, la part física de la instal·lació elèctrica seguirà sent responsabilitat de l'empresa distribuïdora de la teva zona.
L'energia reactiva és un tipus d'energia, no útil, que perjudica el sistema elèctric, per la qual cosa el regulador del sistema fixa un cost de penalització. La solució per eliminar aquest sobrecost és instal·lar una bateria de condensadors.
La tarifa PVPC (preu voluntari per al petit consumidor) és una tarifa del mercat regulat a la qual es poden acollir tots aquells consumidors connectats en baixa tensió i que tinguin una potència contractada inferior a 10 kW.
El bo social (informació) és un descompte del 25 % per a consumidors vulnerables i del 40 % per a consumidors vulnerables severs. Per a més informació, pots consultar la següent web.
La comercialitzadora elèctrica bonÀrea pertany al mercat lliure i per tant no pot oferir aquesta tarifa.
A l'enllaç següent hi trobaràs una explicació amb la documentació necessària per a cada tràmit que facis amb nosaltres.
La normativa del sector elèctric no estableix cap limitació, només les pròpies de la instal·lació i de la normativa de qualitat i seguretat industrial.
És possible, atès que en la nova redacció de l'article 9.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, s'estableix que “s'entendrà per autoconsum el consum per part d'un o diversos consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció properes a les de consum i associades a aquests”.
No, perquè el valor depèn de molts factors, com ara el tipus d'instal·lació, la zona d'ubicació, les hores de sol, la quantitat d'energia emprada en el consum...
  • Sense excedents i amb excedents.
  • Instal·lació amb excedents: permet abocar l'energia que no facis servir a la xarxa a canvi d'una deducció econòmica en la factura del subministrament elèctric.
  • Instal·lació sense excedents: pensada per cobrir les necessitats energètiques del punt de l'usuari i sense la possibilitat d'abocar l'excedent a la xarxa.
  • Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE)
  • Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal·lació de baixa tensió.
  • Document acreditatiu d’acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el Registre d’Autoconsum de Catalunya d’una instal·lació generadora (RAC).
El principal benefici és l'estalvi econòmic en la factura de la llum i també la producció d'energia verda i lliure d'emissions de CO2.
No, ja que durant les hores que no hi ha sol no tindràs producció solar i necessites estar connectat a la xarxa elèctrica convencional.
Normalment tenen 25 anys de garantia de producció, tenint en compte que cada any es perd un 0,8 % del seu rendiment.
No necessita cap manteniment en especial, però segons la zona on es realitzi la instal·lació s'aconsella netejar les plaques amb aigua i sabó dues vegades l'any. Cal tenir en compte que si estan plenes de pols o tenen algun excrement d'ocell, no tindran el mateix rendiment. També s'ha de mantenir ventilada i neta la zona on es col·loca l'inversor.
Amb l'equip de monitoratge es pot veure a temps real la producció de les plaques solars, el consum de la casa i la demanda d'electricitat de la xarxa convencional, i obtenir-ne diferents gràfiques per hores, dies, mesos i anys.
Els dies ennuvolats les plaques continuen produint energia, però amb un rendiment inferior que un dia assolellat, ja que no necessiten llum solar directa per produir, sinó radiació solar. En el cas dels dies de boira, les plaques no produiran energia.
Per poder assegurar-ne un bon funcionament, no perdre la garantia dels components i poder legalitzar la instal·lació, és necessari que faci la instal·lació un tècnic autoritzat.
Les plaques es poden instal·lar a la coberta o, en el cas de masies o cases amb jardí, es poden col·locar amb una estructura inclinada al terra. L'inversor va penjat a la paret i ocupa poc espai.
Sí, hi ha unes fixacions especials per a aquest tipus de teulades.
És el principal enemic per a un sistema solar fotovoltaic. Quan la placa està parcialment o totalment tapada per l'ombra, aquesta redueix dràsticament la producció d'energia; a més a més, redueix tota la producció de les plaques que hi estan connectades.
Des del moment que se signa el pressupost i es fa una visita al lloc on es realitzarà la instal·lació, el procés administratiu i de preparació pot ser d’uns 2 mesos, depenent de cada ajuntament. Un cop es comença la instal·lació, al cap de 2 o 3 dies es pot tenir finalitzada (en habitatges amb poca potència). Però tot dependrà de la potència a instal·lar.
És l'energia produïda per la instal·lació fotovoltaica però que no és consumida al moment. Aquesta es pot injectar a la xarxa elèctrica per aconseguir una compensació econòmica en la factura de la llum de final de mes.
En el cas d'una instal·lació en un habitatge, normalment no cal fer cap tipus d'obra, l'únic que es necessita és fixar els suports de les plaques a la teulada amb cargols i portar el cablejat fins a l'inversor i el quadre elèctric, fet que pot suposar haver de fer un petit forat en alguna paret per fer-hi passar els cables.