Pensada per a clients a qui els calgui una quantitat important d'energia, com poden ser pimes, locals comercials o tota classe de punts que necessitin un subministrament elèctric sense interrupcions.

Hivern

Vall(P3): 24h a 8h

Pla(P2): 8h a 18h i de 22h a 0h

Punta(P1): 18h a 22h

Estiu

Vall(P3): 24h a 8h

Pla(P2): 8h a 11h i de 15h a 0h

Punta(P1): 11h a 15h

Peatge 3.0A

Potència contractada > 15 kW

Terme de potència P1

0,111586 €/kW dia

Terme de potència P2

0,066952 €/kW dia

Terme de potència P3

0,044634 €/kW dia

Terme d'energia

Preu indexat al mercat elèctric

Preu indexat

Pagaràs l'electricitat a preu de mercat (OMIE)

Sense permanència

Ets lliure de canviar si ho creus oportú, però nosaltres treballarem per a que això no passi.