Anomenada també “tarifa supervall”, està dissenyada especialment per al cotxe elèctric. Es caracteritza per tenir tres trams horaris diferenciats.

Estiu i Hivern

Punta(P1): 13h a 23h

Vall(P2): 7h a 13h i 23h a 1h

Supervall(P3): 1h a 7h

Peatge 2.0DHS

Potència contractada ≤ 10 kW

Terme de potencia

0,104228 €/kW dia

Terme d'energia

Preu indexat al mercat elèctric

Peatge 2.1DHS

Els preus de la potència contractada, el lloguer de comptadors i els impostos aplicables s'estableixen seguint la legislació vigent.

Preu indexat

Pagaràs l'electricitat a preu de mercat (OMIE)

Sense permanència

Ets lliure de canviar si ho creus oportú, però nosaltres treballarem per a que això no passi.